โลโก้เว็บไซต์ รับรอง KOREATECH 22pax | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับรอง KOREATECH 22pax

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้
          วันที่ 17 มกราคม 2561งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา