โลโก้เว็บไซต์ fulbright | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

fulbright

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา นำ Prof.Dr. Jason Yackee ผู้แทนจากจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) เข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา