โลโก้เว็บไซต์ รับรอง นศ. Survaying | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับรอง นศ. Survaying

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์กิจกรรมรับรองนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศ
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมรับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาชิก Regional Association for Vocational Teacher Education in East and...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา