โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านภาษาและการแลกเปลี่ยน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านภาษาและการแลกเปลี่ยน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา