โลโก้เว็บไซต์ ประชุมนักศึกษาแลกเปลี่ยน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมนักศึกษาแลกเปลี่ยน
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 งานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา เพื่อแจ้งข้อมูลและเตรียมความพร้อมการต่อวีซ่า พร้อมทั้งสอบถาม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา