โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กิจกรรม

งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 - พุธ 30 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9"วิกฤตปัญหา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน"ระหว่างวันที่ 29-30พฤศจิกายน 2559ดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


กำหนดการปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ส่วนกลาง)
เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2559 - อาทิตย์ 27 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : สำนักวิทยบริการฯ
ผู้รับผิดชอบ :
เรียนผู้ใช้บริการสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา เนื่องด้วยกลุ่มงานระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.มทร.ล้านนา) มีความจำเป็นต้องปิดปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จะดำเนินการปิดปรับปรุง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 - ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : 201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร. ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับ Korea University of Technology and Education
จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 - อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559
ศุกร์ 28 ตุลาคม 2559 - เสาร์ 29 ตุลาคม 2559

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
กำหนดการกฐินสามัคคี 2559 >> อ่านต่อ


ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา
พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 - พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ห้อง 202 อาคารรเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับ Dr. Pieter van Essen คณบดีจาก Business School, Windesheim University of Applied Science, ประเทศ Netherland
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 - ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร. ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


การจัดประชุมร่วมกับ Prof. Celia Yeo, Education Service Director ผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (Victorian State Government of Australia | SE Asia Business Office )
จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 - พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


วันออกพรรษา
อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559 - อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2559

สถานที่ : -
ผู้รับผิดชอบ : -
>> อ่านต่อ


การประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
พุธ 12 ตุลาคม 2559 - พุธ 12 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร. ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
>> อ่านต่อ


Count Activity : 151 - 160 ทั้งหมด 167

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา