โลโก้เว็บไซต์ โครงการ SP Virtual Exchange for May 2021 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ SP Virtual Exchange for May 2021

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 เมษายน 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 พฤษภาคม 2564 - 4 มิถุนายน 2564

สถานที่ : เข้าร่วมโครงการผ่านระรบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา