โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสำรวจ LeX2020 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสำรวจ LeX2020

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับ Ms. Koh Siok Im และ Mr. Lian choi ผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา