โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน CQUT 2/2562 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน CQUT 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ธันวาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา