โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน GNXU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน GNXU

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University (GNXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University (GNXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมและส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา