โลโก้เว็บไซต์ อบรมlex2019 2 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมlex2019 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students วันที่ 2
      วันที่ 27 มีนาคม 2562 วันที่ 2 ของกิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students สำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ทั้ง 27 คน ที่จะเข้าร่วมโครงการ LEX 2019 ร่วมก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา