โลโก้เว็บไซต์ สเปน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สเปน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 สิงหาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก XUNTA DE GALICIA และ Universidade Da Coruna ประเทศสเปน
       วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีการประชุมร่วมกับ Mr. Amador Ordonez Puime ที่ปรึกษาด้านโครงการระหว่างประเทศ กระทรวงการศึกษาและนวัตกรรม ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา