โลโก้เว็บไซต์ ไปเวียดนาม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ไปเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการติดตามผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ HCMUTE และลงนามความร่วมมือกับ VLUTE และ FAVRI
           เมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา