โลโก้เว็บไซต์ LOI ไห่หนาน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

LOI ไห่หนาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กันยายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์มทร.ล้านนา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม LOI การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 6 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา