โลโก้เว็บไซต์ ประชุมร่วมกับผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมร่วมกับผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุมร่วมกับ Prof. ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา