โลโก้เว็บไซต์ ประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Ministry of Education ประเทศมาเลเซีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Ministry of Education ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับ Ministry of Education ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Ministry of Education ประเทศมาเลยเซีย Dr. Zainab Binti Ahmad, Director Policy Division, Department of...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา