โลโก้เว็บไซต์ โครงการเดินทางไปเข้าร่วมงาน Temasek Foundation International @10 CDIO Forum 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเดินทางไปเข้าร่วมงาน Temasek Foundation International @10 CDIO Forum 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 กันยายน 2560 - 15 กันยายน 2560

สถานที่ : Singapore Poloytechnic

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กับ ดร.อรนุตฏฐ์ สุธาคำ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เดินทางไปเข้าร่วมงาน Temasek Foundation International @10 CDIO Forum 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา