โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 กันยายน 2560 - 5 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา