โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 ธันวาคม 2559 - 14 ธันวาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุม RAVTE

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์

รายชื่อผู้แทนจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ
1. Ms. Karen Wong
Head of Recruitment and Marketing (Asia Pacific)
2. Ms. Farrah Halim
International Education Consultant


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา