โลโก้เว็บไซต์ การจัดประชุมร่วมกับ Prof. Celia Yeo, Education Service Director ผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (Victorian State Government of Australia | SE Asia Business Office ) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดประชุมร่วมกับ Prof. Celia Yeo, Education Service Director ผู้แทนจากฝ่ายสนับสนุนการศึกษาของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย (Victorian State Government of Australia | SE Asia Business Office )

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 ตุลาคม 2559 - 17 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา