โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับ Dr. Pieter van Essen คณบดีจาก Business School, Windesheim University of Applied Science, ประเทศ Netherland | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับ Dr. Pieter van Essen คณบดีจาก Business School, Windesheim University of Applied Science, ประเทศ Netherland

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 ตุลาคม 2559 - 18 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร. ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา