โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 พฤศจิกายน 2559 - 11 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : 201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร. ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา