โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 ตุลาคม 2559 - 27 ตุลาคม 2559

สถานที่ : ห้อง 202 อาคารรเฉลิมพระเกียรติ

ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา