โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเข้าร่วม YMAC 2020
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม“การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย : R2R (Routine to Research)
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อม Design Thinking และ YMAC2020
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

"70th anniversary of the Fulbright Program in Thailand"
ศุกร์ 2 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

"ASIAN Higher Education Institutions towards International Students' Service Learning Program in Covid-19 pandemic: Challenges and Opportunities”
ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


AIRTF
ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท Quanta Computer ไต้หวัน
จันทร์ 30 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 130

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา